Om oss

Steinerudterapeutene er et terapifellesskap, stiftet i 2012. Vi tilbyr solid kompetanse og erfaring innenfor ulike behandlingsfelt og arbeider gjerne på tvers av faggruppene.

Gro S. Krefting 

Cand.San., Ergoterapispes. psykisk helse, kognitiv terapeut og MBCT lærer (Mindfulness basert kognitiv terapi). 

gro

Jobber med stressmestring og utbrenthet, grubling, uro og angst. Nedstemthet og depresjon. Håndtering av et liv i bedring fra alvorlig sykdom. Foreleser på Briskeby HLFs skole og kompetansesenter. Jeg er opptatt av at mennesker skal få være aktive/i arbeid ut i fra ressursene de til en hver tid opplever at de har til rådighet. Praktisk og kognitiv tilnærming.  Mindfulness og nevrofeedback tilbys som et supplement til samtale, i tillegg til dyreassistert intervensjon (bruk av hund utdannet fra Norske Terapihundskolen). Sessions can be done in english.

Eva Amundsen

Cand. Psychol., Spesialist i klinisk psykologi. Kunst- og uttrykks terapeut

eva

Link til hjemmeside

Kristin Storm

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

kristin

Har hovedsakelig arbeidet i privat praksis og mange år på Holmenkollen fysikalske institutt. Har lang erfaring med å behandle pasienter med muskel og skjelettplager og psykiske plager. Har jobbet spesielt mye med pasienter med spiseforstyrrelser. Er veileder for studenter på videreutdanningen for psykomotorisk behandling på Høyskolen i Oslo og Akershus.Har også forelesninger for fysioterapistudenter om fysioterapi og spiseforstyrrelser på HiOA.

Cecilie Jørner

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

cecilie

Arbeider mye med spiseforstyrrelses problematikk og angst lidelser, kronisk smerte, stress relaterte problemer og traumeproblematikk. Post traumatisk stress.

Har alltid vært interessert i samspillet mellom kropp og sjel, og har jobbet mye med å utvikle redskaper for oppmerksomt nærvær og kroppslig tilstedeværelse. Er opptatt av hvordan ulike former for stress påvirker oss mennesker kroppslig så vel som følelsesmessig.

Aktuelt: Holder workshops i TRE (tension releasing exercices), og enkel yoga. På forespørsel. (4-6 deltagere).

Erik Solberg

Neurofeedback terapeut

Hege Fjell

Psykolog

Anne Grethe Eiken

Psykomotorisk fysioterapeut

Reklame